Kontakt

IDEA - kuchyne a skrine

Fándlyho 123/1, 018 41 Dubnica nad Váhom (zelený dom pri LIDLi)

Telefónne číslo:

Email:

Fakturačné údaje:

IDEA STUDIO s.r.o.
Pruské 310
018 52 Pruské

IČO: 36 780 120
DIČ: 2022385893

spoločnosť zapísaná v OR OS Trenčín
vložka 42176/R

účet:
Tatra Banka
SK28 1100 0000 0029 4511 2545